Dap

Bitkiler
DAP gübresi hububat için uygun bir gübre olup, İç Anadolu’da yoğun şekilde tercih edilmektedir. Ayrıca fosfor eksikliğinin yoğun hissedildiği topraklarda bir çok üründe başarı ile uygulanabilmektedir. Hububat ekimlerinde mibzerle tohum derinliğine ve banda verilerek uygulanmalıdır.

Ürün Özellikleri
Bileşiminde %18 Azot (N) ve %46 Fosfor (P2O5) ihtiva eder. İçeriğindeki fosforun büyük kısmının suda eriyebilmesi ve azotunda amonyum formunda bulunmasından dolayı toprağa atıldıktan sonra, uygun koşullar (sıcaklık, nem) oluştuğu anda, fosfor ve azot kullanıma hazır olur. Ayrıca yağış ve sulamanın gereğinden çok olması durumunda azotun amonyum formunda olmasından dolayı azot kaybı yaşanmaz.

Garanti Edilen İçerik (%W/W)
Toplam Azot (N) 18
Amonyum Azotu (N) 18
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür
Pentaoksit (P2O5)
46
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) 44
Bitki Dozaj/Toprak’dan Uygulama
Tarla Bitkileri 20 – 25 kg/da
Meyve Ağaçları 15 – 20 kg/da
Sebzeler 15 – 20 kg/da
Endüstri Bitkileri 20 – 25 kg/da

Katalog İçin Görsele Tıklayınız

Tescil Belgesi İçin Görsele Tıklayınız