8.21.0+(15 SO3)

8.21.0+(15 SO3)

Bitkiler
Başta buğday, arpa, ayçiçeği, patates ve pamuk olmak üzere tüm tarla bitkileri üretiminde taban gübresi olarak, açık alan sebze yetiştirilmesinde, sera alanlarında, sert ve yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarının gübrelenmesinde kullanılır.

Ürün Özellikleri
Bünyesinde etkili madde olarak %8 Azot (N), %21 Fosfor (P2O5) ve % 15 Kükürt (SO3) ilave olarak %20 Organik Madde (OM) ve %10 hümik-fülvik asit ihtiva etmektedir. Yüksek fosfor içerikli organomineral gübre ülkemizde yetiştirilen tüm tarla ve bahçe (sebze – meyve) bitkilerinin taban (toprak altı) gübrelemesinde emniyetle kullanılabilir. Bünyesindeki kükürtle toprak pH’ının yüksek, kireç içeriğinin yüksek olduğu alanlarda toprak pH’ını düzenleyerek besin alım etkinliğini, dolayısıyla verim potansiyelini artırır. Yapısındaki organik asit, amino asit ve enzimler sayesinde toprağa verilen gübrelerdeki besin elementlerinin aşırı yağış ve sulama ile toprağın derinliklerine inmesini önlediği gibi, toprakta bitkiler tarafından alınamaz formda olan besin elementlerini yarayışlı hale getirerek bitkiler tarafından alınmasını artırarak gübre kullanım etkinliğine yardımcı olur. Böylece verilen gübrenin tamamına yakınının bitkiler tarafından alınmasına yardımcı olur.

Garanti Edilen İçerik (%W/W)
Organik Madde 20
Toplam Azot (N) 8
Amonyum Azotu (N) 5,7
Üre Azotu (N) 2,3
Toplam Fosfor Pentaoksit (P2O5) 21
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) 18
Toplam Kükürt Trioksit (SO3) 15
Maksimum Nem 20
Hümik-Fülvik Asit 10
pH 4-6
Bitki Dozaj / Yapraktan Uygulama Uygulama Dönemleri
Buğday, Arpa, Çeltik 30 – 40 kg/da Ekim Öncesi
Mısır, Pamuk 40 – 50 kg/da Ekim Öncesi
Şeker Pancarı, Soğan, Yer Fıstığı 40 – 50 kg/da Ekim Öncesi
Karpuz, Kavun, Havuç, Turp, Çilek 40 – 50 kg/da Ekim Öncesi
Patates 60 – 70 kg/da Ekim Öncesi
Açık Tarla Sebzelerinde 40 – 50 kg/da Ekim Öncesi
Seralarda 50 – 60 kg/da Ekim Öncesi
Sert ve Yumuşak Çekirdekli
Meyve Ağaçları
1 – 4 kg/ağaç Ağaç Uyanma Öncesi
Narenciye 1 – 4 kg/ağaç Erken İlkbahar
Zeytin 1 – 4 kg/ağaç Erken İlkbahar
Elma 1 – 4 kg/ağaç Erken İlkbahar
Üzüm (Bağ) 40 – 50 kg/da Erken İlkbahar
Muz 60 – 70 kg/da Erken İlkbahar
Fındık 1 – 4 kg/ağaç Erken İlkbahar
Çay 40 – 50 kg/da Erken İlkbahar

Katalog İçin Görsele Tıklayınız

Tescil Belgesi İçin Görsele Tıklayınız

1da/Ton DAP 18.46.0 - Verim 8.21.0+(15 SO3)

  • DAP 18.46.0
  • Verim 8.21.0+(15 SO3)