Danışmanlık Hizmetleri

Danışmanlık

Hizmetleri

Bitkiler büyümek, gelişmek ve ürün verebilmek için beslenmek zorundadır. Bu beslenmenin en önemli adımı ise toprağın gübrelenmesidir. Bitkinin gelişiminde oldukça etkili olan gübreleme işlemi ne kadar doğru ve düzenli olursa bitkinin gelişimi de o kadar hızlı, verimli ve sağlıklı olur. Dünya üzerindeki her toprak, her bitkinin yetiştirilebilmesi için elverişli değildir. Fakat artan nüfus yoğunluğu, güvenilir gıdaya duyulan yüksek ihtiyaç ve ülkeler arasındaki ithalat-ihracat potansiyeli, ülkeleri çok çeşitli bitkileri yetiştirmeye yönlendirmiştir. Günümüzde ilerleyen tarımsal faaliyetlerin başlıca adımlarından biri gübreleme olmuş ve bu sayede ülkeler, tarıma elverişli olmayan topraklarda bile bitkisel üretim yapmaya başlamışlardır.

Bitkinin topraktan alamadığı vitamin ve minerallerin dışarıdan verilmesine gübreleme denir. Gübrelemenin önemi hem bitkinin kendisi hem de ondan beslenen canlılar için oldukça fazladır. Bir bitki ne kadar gelişmiş, kaliteli, verimli ve gösterişli olursa, o kadar tercih edilmekte ve pazar payı yükselmektedir. Bu sebeple üreticiler gübreleme konusunda oldukça hassastırlar.

Bu kadar önemli ve hassas bir konuda, siz değerli üreticilerimize aşağıdaki konularda danışmanlık hizmetleri vermekteyiz:

  • Toprak analizi yaptırılması ve analiz sonuçlarının yorumlanması,
  • Ürün bazında bitki besleme programlarının oluşturulması,
  • Gübreleme; teknikleri, çeşidi, zamanı, miktarı, vb. gibi konularda tavsiyelerde bulunmak,
  • Toprak yapısı ve bölgeye göre ideal bitki deseninin önerilmesi,
  • Bitki bazında sulama yönetimi, gübreleme rejimi ve fertigasyon gibi konularda entegrasyon sağlanması,
  • Üreticilerde yeni nesil gübrelerin, gelişen teknolojilerin ve faydalı modellerin adaptasyonu,
  • Organik ve ekolojik tarım ile uğraşan üreticilerin desteklenmesi,
  • Sürdürülebilir tarım, dijital tarım, hassas tarım, dikey tarım ve entansif tarım gibi üretim modellerini benimseyen üreticilere teknik destek verilmektedir.