İlkelerimiz & Hedeflerimiz

İLKELERİMİZ

Yerel ve milli kaynaklarımızı geri dönüştürerek, sürdürülebilir, verimli organik tarımın geliştiricisi (know-how), devamlılığı ve gelecek nesillerin sağlıklı doğal, ve organik beslenmesinin garantisi olmaktır.

HEDEFLERİMİZ

Dünya dostu ürünler geliştirmek, hızla tükenen gezegen kaynaklarını verimli kullanmak, artan nüfusla birlikte erişilebilir, ekilen alanların daralması, diğer tarafran toprağın üretkenliğinin azalması sonucu ortaya çıkan gıda sorununa ve Dünya verimliliğinin korunmasına yardımcı olmaktır.

Geliştirdiğimiz çözüm yöntemleriyle yararlanabileceğimiz atıklardan kompost kaynaklı, yerli, milli ve benzersiz gübreler geliştirip üreterek, ülkemiz tarımının ve tarımsal ekonominin gelişmesine fayda sağlamak.