Organomineral Granül Gübreler

12.15.5+(10 SO3)

10.20.0+(15 SO3)+ME

12.12.12+(10 SO3)+ME

7.18.20+(20 SO3)

7.16.10+(10 SO3)

8.21.0+(15 SO3)

6.16.6+(15 SO3)+2 MgO

"Organomineral gübreler Kimyasal gübrelere tam bir alternatiftir''

“Toplumun tarıma olan talebi değişiyor. Artık kirliliğin azaltılması ile sağlıklı ve kaliteli tüketim arayışı arasında, yetiştirme stratejilerinin yeniden yönlendirilmesi, özellikle gübreleme yöntemleri ve gübreleri yeniden gözden geçirme eğilimindedir. “Organomineral gübreler Kimyasal gübrelere tam bir alternatiftir; azot, fosfor, potasyum, çinko, kükürt, kalsiyum  gibi elementler yeterince vardır. Bu elementlere ek olarak organik maddelerin kendi bünyesinde de besin mineralleri bulunmaktadır. Organomineral gübre kullanımı toprağı iyileştirmek üzere uygulanırken sadece tarlada değil sera ortamında da kullanılmalıdır. Böylece kalıcı toprak iyileştirmeleri, beraberinde artan verimi ve kaliteli ürünü çoğaltarak çiftçiyi elde ettiği mahsulden memnun edecektir.