Bilinçli Gübreleme Programları

       BUĞDAY-ARPA

Toprak Özellikleri
İdeal pH Aralığı (İstenilen) 6.5 – 7.8
Toprak Bünyesi                         Tın, Milli–Tın, Killi–Tın
Diğer Özellikler                         İyi drenajlı, kalsiyum ve organik maddece zengin toprakları sever. Buğday tuzluluğa orta derecede, arpa yüksek derecede toleranslıdır.

 

BUĞDAY İÇİN GÜBRELEME ÖNERİLERİ

Taban ve Üst Gübreleme:

I. Öneri

Gübreleme Zamanı Gübre Cinsi

Dekardan alınan ürün (kg) ve kg gübre/dekar a

300 – 400                     500 – 600                      600+

Taban Gübre Verim 8.21.0 + 15 (SO3)  18 – 20 22 – 25 27 – 30
Kardeşlenme % 26 N CAN
veya
MOR İNCİ AZOT
veya
ÜRE
22 – 25
18 – 20
12 – 14
18 – 20
14 – 15
10 – 11
22 – 25
18 – 20
13 – 15
Sapa kalkma %26 N CAN
veya
MOR İNCİ AZOT

14 – 16
11 – 12
18 – 20
14 – 15

a: Bölgenizde alınabilen ürün miktarına ve toprak analizine göre gübre kullanınız.
b: Sulama ve yağışı yeterli olan yörelerde, üst gübreyi iki ayrı dönemde (kardeşlenme ve sapa kalkma) kullanınız.

II. Öneri

Gübreleme Zamanı Gübre Cinsi Dekardan alınan ürün (kg) ve kg gübre/dekar a
300 – 400                      500 – 600                              600+
Taban Gübre Verim 20.20.0
veya
Verim 8.21.0. 15 (SO3)
veya
10.20.0 + 15 (SO3)
25 – 30 30 – 35 35 – 40
Kardeşlenme %26 N CAN
veya
MOR İNCİ AZOT
veya
ÜRE
20 – 22
16 – 18
12 – 13
18 – 20
14 – 16
10 – 12
20 – 22
16 – 18
12 – 13
Sapa Kalkma b %26 N CAN
veya
MOR İNCİ AZOT

12 – 14
10 – 11
12 – 15
10 – 12

a: Bölgenizde alınabilen ürün miktarına ve toprak analizine göre gübre kullanınız.
b: Sulama ve yağışı yeterli olan yörelerde üst gübreyi iki ayrı dönemde (kardeşlenme ve sapa kalkma) kullanınız.

III. Öneri

Gübreleme Zamanı Gübre Cinsi

Dekardan alınan ürün (kg) ve kg gübre/dekar a

300 – 400                              500 – 600                                  600+

Taban Gübre Verim 8.21.0+15 (SO3) 13 – 14 16 – 18 19 – 21
Kardeşlenme
%26 N CAN
veya
MOR İNCİ AZOT
veya
ÜRE
28 – 32
23 – 26
16 – 18
22 – 25
18 – 20
13 – 15
25 – 28
20 – 22
15 – 16
Sapa Kalkma b %26 N CAN
veya
MOR İNCİ AZOT

16 – 18
12 – 14
18 – 20
14 – 15

a: Bölgenizde alınabilen ürün miktarına ve toprak analizine göre gübre kullanınız.
b: Sulama ve yağışı yeterli olan yörelerde, üst gübreyi iki ayrı dönemde (kardeşlenme ve sapa
kalkma) kullanınız.

ARPA IÇIN GÜBRELEME ÖNERİSİ

Dekardan alınan ürün (kg) Taban  Gübre Cinsi a Taban Gübreleme
(kg/dekar)

kg gübre/dekar

Kardeşlenme Sonu – Sapa Kalkma Başlangıcı b

%26 N       CAN                 %33 N ULTRA AZOT                ÜRE   

250 – 300 DAP
veya
Verim 8.21.0 + 15 (SO3)
veya
20.20.0
veya
Verim 10.20.0 + 15 (SO3)
9 – 11
14 – 16
22 – 25
22 – 25
20 – 22
16 – 18
14 – 16
14 – 16
15 – 17
12 – 14
11 – 12
11 – 12
11 – 12
9 – 10
7 – 8
7 – 8
300 – 400 DAP
veya
Verim 10.20.0 + 15 (SO3)
veya
20.20.0
veya
Verim 8.21.0 + 15 (SO3)
11 – 13
16 – 18
25 – 28
25 – 28
22 – 24
18 – 20
16 – 18
16 – 18
17 – 18
14 – 16
12 – 14
12 – 14
12 – 13
10 – 11
9 – 10
9 – 10
400 – 500 DAP
veya
Verim 8.21.0 + 15 (SO3)
veya
20.20.0
veya
Verim 10.20.0 + 15 (SO3)
13 – 14
18 – 20
28 – 32
28 – 32
24 – 26
20 – 22
18 – 20
18 – 20
18 – 19
16 – 17
14 – 15
14 – 15
13 – 14
11 – 12
10 – 11
10 – 11

a: Bölgenizde alınabilen ürün miktarına ve toprak analizine göre gübre kullanınız.
b: Kardeşlenme sonu ile sapa kalkma başlangıcı arasındaki dönemde verilen üst gübrelerden birini tercih ediniz.

         MISIR

 

Toprak Özellikleri
İdeal pH Aralığı (İstenilen) 6.0 – 7.2
Toprak Bünyesi                         Tın, Milli-Tın
Diğer Özellikler                         İyi drenajlı, iyi havalanan, sus tutma kapasitesi yüksek, organik maddece zengin ve derin yapılı toprakları sever. Tuzluluğa hassastır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taban ve Üst Gübreleme:

Klasik Sulama (Hafif ve Orta Bünyeli Topraklar) 

Dane verimi
(kg/dekar
Silaj Verimi (ton/dekar) Taban
Gübre Cinsi
Taban
Gübreleme
(kg/dekar)

     Üst Gübreleme (kg gübre/dekar)

     Bir Defa Uygulama     

    Çıkıştan 40 – 50 Gün Sonra

       ÜRE           

Üst Gübreleme (kg gübre/dekar)

İki Defa Uygulama

Çıkıştan 20 – 25 Gün Sonra

  ÜRE  

Üst Gübreleme (kg gübre/dekar)

İki Defa Uygulama

Çıkıştan 40 – 50 Gün Sonra

 MOR İNCİ AZOT

1000 – 1200 5 – 6 Verim 7.18.20 + 20 (SO3) 
veya
15.15.15 
veya
12.12.12 + 10 (SO3) 
40 – 45
64 – 72
80 – 90
35 – 40
30 – 35
30 – 35
25
20
20
20
20
20
1200 – 1400 6-7 Verim 7.18.20 + 20 (SO3) 
veya
15.15.15 
veya
Verim 12.12.12 + 10 (SO3)
45 – 50
72 – 80
90 – 100
40 – 45
35 – 40
35 – 40
30
25
25
20
20
20
1400 – 1600 7-8 Verim 7.18.20 + 20 (SO3) 
veya
15.15.15 
veya
Verim 12.12.12 + 10 (SO3)
50 – 55
80 – 88
100 – 110
45 – 50
40 – 45
40 – 45
35
30
30
20
20
20
1600+ 8+ Verim 7.18.20 + 20 (SO3) 
veya
15.15.15 
veya
Verim 12.12.12 + 10 (SO3)
55 – 60
88 – 96
110 – 120
50 – 55
45 – 50
45 – 50
40
35
35
20
20
20

 

Klasik Sulama (Orta ve Ağır Bünyeli Topraklar)

Dane verimi
(kg/
dekar)
Silaj
Verimi (ton/dekar)
Taban
Gübre Cinsi
Taban
Gübreleme
(kg/dekar)

Üst Gübreleme (kg gübre/dekar)

Bir Defa Uygulama

Çıkıştan 40 – 50 Gün Sonra

ÜRE

Üst Gübreleme (kg gübre/dekar)

İki Defa Uygulama

Çıkıştan 20 – 25 Gün Sonra

ÜRE

Üst Gübreleme (kg gübre/dekar)

İki Defa Uygulama

Çıkıştan 40 – 50 Gün Sonra

MOR İNCİ AZOT

1000 – 1200 5 – 6 20.20.0
veya
Verim 10.20.0 + 15 (SO3)
veya
Verim 8.21.0 + 15 (SO3)
veya
DAP
54 – 60
54 – 60
34 – 37
23 – 26
30 – 33
30 – 33
38 – 42
42 – 47
18
18
27
30
25
25
25
25
1200 – 1400 6 – 7 20.20.0
veya
Verim 10.20.0 + 15 (SO3)
veya
Verim 8.21.0 + 15 (SO3)
veya
DAP
60 – 66
60 – 66
39 – 44
26 – 30
33 – 36
33 – 36
42 – 46
47 – 52
21
21
30
35
25
25
25
25
1400 – 1600 7 – 8 20.20.0
veya
Verim 10.20.0 + 15 (SO3)
veya
Verim 8.21.0 + 15 (SO3)
veya
DAP
66 – 73
44 – 47
30 – 33
36 – 39
36 – 39
46 – 50
52 – 57
24
24
34
40
25
25
25
25
1600+ 8+ 20.20.0
veya
Verim 10.20.0 + 15 (SO3)
veya
Verim 8.21.0 + 15 (SO3)
veya
DAP
73 – 79
73 – 79
49 – 53
34 – 37
39 – 42
39 – 42
50 – 54
57 – 60
28
28
38
45
25
25
25
25

         PAMUK

Toprak Özellikleri
İdeal pH Aralığı (İstenilen)  5.5 – 6.7
Toprak Bünyesi                          Kumlu–Tın, Milli-Tın, Tın
Diğer Özellikler                          Havalanma oranı yüksek,taban suyu yüksek olmayan ve organik maddece                                                              zengin toprakları sever.

 

Orta Bünyeli Topraklar (Potasyumsal Yetersiz Topraklar)
Gübreleme Zamanı Gübre Cinsi kg gübre/dekar Dekardan Alınan Ürün (ton) 4-5                       5-6                     6+
Taban Gübre Verim 7.18.20 + 20 (SO3) veya 15.15.15   veya 12.12.12 + 10 (SO3)  60 – 66                66 – 72             72 – 80 80 – 88                88 – 96            96 – 104 100 – 110            110 – 120         120 – 130
Ara Çapada MOR İNCİ AZOT ve Kalsiyum Nitrat  ve  Potasyum Nitrat  26 (14) ve 28 (16) 30 (18) 10 – 12 12 – 15 15 – 18 15 – 18 18 – 20 20 – 25
Sulama c MOR İNCİ AZOT ve Amonyum Sülfat  15 (9)                  16 (12)              18 (15) 15 (9)                  16 (12)              18 (15)

Orta Bünyeli Topraklar (Potasyumsal Yetersiz Topraklar)

         AYÇİÇEĞİ

Toprak Özellikleri
İdeal pH Aralığı (İstenilen)  5.5 – 6.7
Toprak Bünyesi                          Kumlu–Tın, Milli-Tın, Tın
Diğer Özellikler                          Havalanma oranı yüksek,taban suyu yüksek olmayan ve organik maddece zengin toprakları sever.

Taban ve Üst Gübreleme:

Orta ve Ağır Bünyeli Topraklar

 

Verim
(kg/dekar)
Taban
Gübre Cinsi*
Taban
Gübreleme
(kg/dekar)

Üst Gübreleme (kg gübre/dekar)

%21 N
AS

Üst Gübreleme (kg gübre/dekar)

%26 N
CAN

Üst Gübreleme (kg gübre/dekar)

MOR İNCİ AZOT

200 – 250 Verim 8.21.0 + 15 (SO3)
veya
20.20.0
veya
Verim 10.20.0 + 15 (SO3)
veya
DAP
15 – 16
22 – 25
22 – 25
10 – 12
20
15
15
25
16
12
12
20
12
10
10
15
250 – 300 Verim 8.21.0 + 15 (SO3)
veya
20.20.0
veya
Verim 10.20.0 + 15 (SO3)
veya
DAP
16 – 18
26 – 29
26 – 29
12 – 13
22
18
18
26
18
14
14
21
13
12
12
16
300 – 350 Verim 8.21.0 + 15 (SO3)
veya
20.20.0
veya
Verim 10.20.0 + 15 (SO3)
veya
DAP
18 – 20
29 – 32
29 – 32
13 – 14
24
20
20
28
19
15
15
23
15
13
13
17
350+ Verim 8.21.0 + 15 (SO3)
veya
20.20.0
veya
Verim 10.20.0 + 15 (SO3)
veya
DAP
20 – 22
32 – 35
32 – 35
14 – 15
26
22
22
30
21
17
17
24
16
14
14
18

* Verime göre hangi taban gübreyi seçiyorsanız, hizasındaki üst gübrelerden birini seçiniz.

Hafif ve Orta Bünyeli Topraklar

Verim
(kg/
dekar)
Taban
Gübre Cinsi*
Taban
Gübreleme
(kg/dekar)

Üst Gübreleme (kg gübre/dekar)

%21 N
AS

Üst Gübreleme (kg gübre/dekar)

%26 N
CAN

Üst Gübreleme (kg gübre/dekar)

%33 N ULTRA AZOT

200 – 250 Verim 7.18.20 + 20 (SO3)
veya
15.15.15
veya
Verim 12.12.12 + 10 (SO3)
20 – 22
30 – 34
38 – 42
18
14
14
14
12
12
12
9
9
250 – 300 Verim 7.18.20 + 20 (SO3)
veya
15.15.15
veya
Verim 12.12.12 + 10 (SO3)
22 – 25
34 – 38
42 – 47
20
16
16
16
13
13
13
10
10
300 – 350 Verim 7.18.20 + 20 (SO3)
veya
15.15.15
veya
Verim 12.12.12 + 10 (SO3)
25 – 28
38 – 42
47 – 52
24
18
18
19
14
14
15
11
11
350+ Verim 7.18.20 + 20 (SO3)
veya
15.15.15
veya
Verim 12.12.12 + 10 (SO3)
28 – 30
42 – 46
52 – 57
28
20
20
22
15
15
17
13
13

* Verime göre hangi taban gübreyi seçiyorsanız, hizasındaki üst gübrelerden birini seçiniz.

         PATATES

Toprak Özellikleri
İdeal pH Aralığı (İstenilen)  5.5 – 6.7
Toprak Bünyesi                          Kumlu–Tın, Milli-Tın, Tın
Diğer Özellikler                          Havalanma oranı yüksek,taban suyu yüksek olmayan ve organik maddece                                                              zengin toprakları sever.

 

Hafif Bünyeli Topraklar (Kumlu-Milli)

Gübreleme Zamanı Gübre Cinsi

kg gübre/dekar

Dekardan Alınan Ürün (ton)

4 – 5

kg gübre/dekar

Dekardan Alınan Ürün (ton)

5 – 6

kg gübre/dekar

Dekardan Alınan Ürün (ton)

6+

Taban Gübre Verim 7.18.20
veya
15.15.15
veya
12.12.12 + 10 (SO3)
60 – 66
80 – 88
100 – 110
66 – 72
88 – 96
110 – 120
72 – 80
96 – 104
120 – 130
Ara Çapada MOR İNCİ AZOT
ve
Kalsiyum Nitrat
ve
Potasyum Nitrat
26 (14) e
10 – 12
15 – 18
28 (16)
12 – 15
18 – 20
30 (18)
15 – 18
20 – 25
Sulama c MOR İNCİ AZOT
ve
Amonyum Sülfat
15 (9)
15 (9)
16 (12)
16 (12)
18 (15)
18 (15)

         ŞEKER PANCARI

Toprak Özellikleri
İdeal pH Aralığı (İstenilen)  5.5 – 6.7
Toprak Bünyesi                          Kumlu–Tın, Milli-Tın, Tın
Diğer Özellikler                          Havalanma oranı yüksek,taban suyu yüksek olmayan ve organik maddece                                                              zengin toprakları sever.

Gübreleme:

Gübreleme Zamanı Gübre Cinsi

kg gübre/dekar

Dekardan alınan ürün (ton) b

5 – 6

kg gübre/dekar

Dekardan alınan ürün (ton) b

6 – 7

kg gübre/dekar

Dekardan alınan ürün (ton) b

7 – 8

Taban Gübre a
(Ekim Öncesi)
Verim 7.18.20 + 20 (SO3)
veya
15.15.15 +4(MgO)
veya
12.12.12 + 10 (SO3)
30 – 35
48 – 56
60 – 70
35 – 40
56 – 62
70 – 77
40 – 45
62 – 68
77 – 85
1. Üst Gübre
(Ara Çapada)
%26 N CAN
veya
MOR İNCİ AZOT
12 – 15
10 – 12
15 – 18
12 – 14
18 – 20
14 – 16
2. Üst Gübre
(Sulama Öncesi)
%26 N CAN
veya
MOR İNCİ AZOT
8 – 10
6 – 8
10 – 12
8 – 10
12 – 15
10 – 12

         ÇELTİK

Toprak Özellikleri
İdeal pH Aralığı (İstenilen)  5.5 – 6.7
Toprak Bünyesi                          Kumlu–Tın, Milli-Tın, Tın
Diğer Özellikler                          Havalanma oranı yüksek,taban suyu yüksek olmayan ve organik maddece                                                              zengin toprakları sever.

Orta Bünyeli Topraklar (Potasyumsal Yetersiz Topraklar)

Gübreleme Zamanı Gübre Cinsi a

kg gübre/dekar

Dekardan Alınan Ürün (kg)

500 – 600

kg gübre/dekar

Dekardan Alınan Ürün (kg)

600 – 700

kg gübre/dekar

Dekardan Alınan Ürün (kg)

600 – 700

Taban Gübre
(Ekim Öncesi)
15.15.15
veya
12.12.12 + 20 (SO3)
veya
7.16.10 + 10 (SO3)
45 – 50
56 – 62
28 – 32
50 – 55
62 – 69
32 – 35
55 – 60
69 – 75
35 – 38
Kardeşlenme MOR İNCİ AZOT 20 25 25
Sapa Kalkma b %21 N AS 25 25 30

 

 

Ağır Bünyeli Topraklar(Potasyumca Zengin Topraklar)

Gübreleme Zamanı Gübre Cinsi

kg gübre/dekar

Dekardan alınan ürün (kg)

500 – 600

kg gübre/dekar

Dekardan alınan ürün (kg)

500 – 600

kg gübre/dekar

Dekardan alınan ürün (kg)

500 – 600

Taban Gübre
(Ekim Öncesi)
Verim 10.20.0 + 15 (SO3)
veya
20.20.0
veya
Verim 10.20.0 + 15 (SO3)
veya
DAP a
22 – 25
30 – 35
37 – 43
15 – 18
25 – 28
35 – 40
43 – 50
18 – 20
28 – 30
40 – 45
50 – 56
20 – 22
Kardeşlenme MOR İNCİ AZOT 25 30 30
Sapa Kalkma b %21 N AS 30 30 35

         KANOLA

Toprak Özellikleri
İdeal pH Aralığı (İstenilen)  5.5 – 6.7
Toprak Bünyesi                          Kumlu–Tın, Milli-Tın, Tın
Diğer Özellikler                          Havalanma oranı yüksek,taban suyu yüksek olmayan ve organik maddece                                                              zengin toprakları sever.

Hafif Bünyeli Topraklar (Potasyumca Fakir)

Verim
(kg/dekar)
Taban
Gübre Cinsi
Taban
Gübreleme
(kg/dekar)

Üst Gübreleme (kg gübre/dekar)

1. Üst Gübre
(7-8 Yapraklı Dönem)

Üst Gübreleme (kg gübre/dekar)
200 – 250 Verim 15.15.15 + 4 MgO
veya
Verim 12.12.12 + 10 (SO3)
veya
Verim 7.18.20 + 20 (SO3)
30
37
19
10
10
12
15
15
15
250 – 350 Verim 15.15.15 + 4 MgO
veya
Verim 12.12.12 + 10 (SO3)
veya
Verim 7.18.20 + 20 (SO3)
35
44
23
12
12
14
18
18
18
350+Verim 15.15.15 + 4 MgO
veya
Verim 12.12.12 + 10 (SO3)
veya
Verim 7.18.20 +20(SO3)
40
50
25
14
14
16
20
20
20

         ASPİR

Toprak Özellikleri
İdeal pH Aralığı (İstenilen)  5.5 – 6.7
Toprak Bünyesi                          Kumlu–Tın, Milli-Tın, Tın
Diğer Özellikler                          Havalanma oranı yüksek,taban suyu yüksek olmayan ve organik maddece                                                              zengin toprakları sever.

 

 

Gübreleme Zamanı Gübre Cinsi kg gübre/dekar
Dekardan Alınan Ürün (kg)150-200
kg gübre/dekar
Dekardan Alınan Ürün (kg)200-250
kg gübre/dekar
Dekardan Alınan Ürün (kg)250+
Taban Gübre Verim 10.20.0 + 15 (SO3)
veya
20.20.0
veya
12.15.5 + 10 (SO3)
15 – 18
24 – 28
24 – 38
18 (12)*
15 (10)
12 (8)
20 – 22
30 – 32
30 – 32
Üst Gübre
(Sapa Kalkma)
%21 N AS
veya
%26 N CAN
veya
MOR İNCİ AZOT
18 (12)*
15 (10)
12 (8)
22 (17)
17 (14)
15 (12)
25 (22)
20 (16)
18 (14)

         YER FISTIĞI

Toprak Özellikleri
İdeal pH Aralığı (İstenilen)  5.5 – 6.7
Toprak Bünyesi                          Kumlu–Tın, Milli-Tın, Tın
Diğer Özellikler                          Havalanma oranı yüksek,taban suyu yüksek olmayan ve organik maddece                                                              zengin toprakları sever.

Hafif ve Orta Bünyeli Topraklar

Gübreleme
Zamanı
Gübre Cinsi*

kg gübre/dekar

Dekardan Alınan Ürün (kg)

300 – 400

kg gübre/dekar

Dekardan Alınan Ürün (kg)

500-600

kg gübre/dekar

Dekardan Alınan Ürün (kg)

600+

Taban Gübre
(Ekim Öncesi)
Verim 15.15.15 + 4 MgO
veya
Verim 12.12.12 + 20 (SO3)
veya
Verim 8.21.0 + 15 (SO3)
veya
20.20.0
veya
10.20.0 + 15 (SO3)
veya
DAP
veya
12.15.5 + 10 (SO3)
40
25
20
30
30
13
25
45
28
22
35
35
15
28
50
30
25
40
40
18
30

* Hafif bünyeli topraklarda üç besinli (NPK) kompoze gübreleri tercih ediniz.

         SOYA FASULYESİ

Toprak Özellikleri
İdeal pH Aralığı (İstenilen)  5.5 – 6.7
Toprak Bünyesi                          Kumlu–Tın, Milli-Tın, Tın
Diğer Özellikler                          Havalanma oranı yüksek,taban suyu yüksek olmayan ve organik maddece                                                              zengin toprakları sever.

Hafif ve Orta Bünyeli Topraklar
(Potasyumca Yetersiz Topraklar)

Gübreleme Zamanı Gübre Cinsi kg gübre/dekar
Dekardan Alınan Ürün (kg)300-400
kg gübre/dekar
Dekardan Alınan Ürün (kg)400-500
kg gübre/dekar
Dekardan Alınan Ürün (kg)500+
Taban Gübre
(Ekim Öncesi)
15.15.15
veya
Verim 10.20.0+ 15 (SO3)
veya
Verim 7.18.20 + 20 (SO3)
40
23
30
45
28
35
50
34
40

Ağır Bünyeli Topraklar
(Potasyumca Zengin Topraklar)

Gübreleme Zamanı Gübre Cinsi kg gübre/dekar
Dekardan Alınan Ürün (kg)
kg gübre/dekar
Dekardan Alınan Ürün (kg)
kg gübre/dekar
Dekardan Alınan Ürün (kg)
Taban Gübre
(Ekim Öncesi)
Verim 10.20.0 + 15 (SO3) + ME
veya
20.20.0
veya
8.21.0 + 15 (SO3)
veya
DAP
20
30
30
13
22
35
35
15
25
40
40
18

       YONCA

Toprak Özellikleri
İdeal pH Aralığı (İstenilen)  5.5 – 6.7
Toprak Bünyesi                          Kumlu–Tın, Milli-Tın, Tın
Diğer Özellikler                          Havalanma oranı yüksek,taban suyu yüksek olmayan ve organik maddece                                                              zengin toprakları sever.

 


Gübreleme:

Tohum ekimi yapılmadan önce yoncanın ortalama üç yıllık fosfor ve gerekiyorsa potasyum ihtiyacını karşılamak üzere taban gübreleme yapılmalıdır. Üstten verilen fosfor ve potasyumun faydası düşüktür

Gübreleme Zamanı Gübre Cinsi kg gübre/dekar
Taban Gübre a TSP e veya DAP + Potasyum Sülfat
veya
Verim 10.20.0 + 15( So3)Potasyum Sülfat
25 + 30 d
35 + 30 d
İlk Biçim ve Sulama Öncesi %21 N AS 10
Sonraki Her Biçim Sonrası b
(Sulama Öncesi)
%26 N CAN c
veya
MOR İNCİ AZOT
8
6

        BAHÇE BİTKİLERİ

Toprak Özellikleri
İdeal pH Aralığı (İstenilen)  5.5 – 6.7
Toprak Bünyesi                          Kumlu–Tın, Milli-Tın, Tın
Diğer Özellikler                          Havalanma oranı yüksek,taban suyu yüksek olmayan ve organik maddece        zengin toprakları sever.

 

Orta Bünyeli Topraklar (Potasyumsal Yetersiz Topraklar)
Gübreleme Zamanı Gübre Cinsi kg gübre/dekar Dekardan Alınan Ürün (ton) 4-5                       5-6                     6+
Taban Gübre Verim 7.18.20 + 20 (SO3) veya 15.15.15  veya 12.12.12 + 10 (SO3)  60 – 66                66 – 72             72 – 80 80 – 88                88 – 96            96 – 104 100 – 110            110 – 120         120 – 130
Ara Çapada  MOR İNCİ AZOT ve Kalsiyum Nitrat  ve  Potasyum Nitrat  26 (14) ve 28 (16) 30 (18) 10 – 12 12 – 15 15 – 18 15 – 18 18 – 20 20 – 25
Sulama c ÜRE d ve Amonyum Sülfat d 15 (9)                  16 (12)              18 (15) 15 (9)                  16 (12)              18 (15)

         TURUNÇGİLLER

Toprak Özellikleri
İdeal pH Aralığı (İstenilen)  5.5 – 6.7
Toprak Bünyesi                          Kumlu–Tın, Milli-Tın, Tın
Diğer Özellikler                          Havalanma oranı yüksek,taban suyu yüksek olmayan ve organik maddece                                                              zengin toprakları sever.

 

Orta Bünyeli Topraklar (Potasyumsal Yetersiz Topraklar)
Gübreleme Zamanı Gübre Cinsi kg gübre/dekar Dekardan Alınan Ürün (ton) 4-5                       5-6                     6+
Taban Gübre  Verim 7.18.20 + 20 (SO3)  veya 15.15.15   veya 12.12.12 + 15 (SO3)  60 – 66                66 – 72             72 – 80 80 – 88                88 – 96            96 – 104 100 – 110            110 – 120         120 – 130
Ara Çapada MOR İNCİ AZOT ve Kalsiyum Nitrat  ve  Potasyum Nitrat  26 (14) ve 28 (16) 30 (18) 10 – 12 12 – 15 15 – 18 15 – 18 18 – 20 20 – 25
Sulama c ÜRE  ve Amonyum Sülfat  15 (9)                  16 (12)              18 (15) 15 (9)                  16 (12)              18 (15)

         ZEYTİN

Toprak Özellikleri
İdeal pH Aralığı (İstenilen)  5.5 – 6.7
Toprak Bünyesi                          Kumlu–Tın, Milli-Tın, Tın
Diğer Özellikler                          Havalanma oranı yüksek,taban suyu yüksek olmayan ve organik maddece                                                              zengin toprakları sever.

 

Orta Bünyeli Topraklar (Potasyumsal Yetersiz Topraklar)
Gübreleme Zamanı Gübre Cinsi kg gübre/dekar Dekardan Alınan Ürün (ton) 4-5                       5-6                     6+
Taban Gübre Verim 7.18.20 +20 (SO3) veya 15.15.15  veya 12.12.12 + 15 (SO3)  60 – 66                66 – 72             72 – 80 80 – 88                88 – 96            96 – 104 100 – 110            110 – 120         120 – 130
Ara Çapada %26 N CAN ve Kalsiyum Nitrat  ve  Potasyum Nitrat  26 (14) ve 28 (16) 30 (18) 10 – 12 12 – 15 15 – 18 15 – 18 18 – 20 20 – 25
Sulama  MOR İNCİ AZOT ve Amonyum Sülfat  15 (9)                  16 (12)              18 (15) 15 (9)                  16 (12)              18 (15)

        BAĞ (ÜZÜM)

Toprak Özellikleri
İdeal pH Aralığı (İstenilen)  5.5 – 6.7
Toprak Bünyesi                          Kumlu–Tın, Milli-Tın, Tın
Diğer Özellikler                          Havalanma oranı yüksek,taban suyu yüksek olmayan ve organik maddece zengin toprakları sever.

 

Orta Bünyeli Topraklar (Potasyumsal Yetersiz Topraklar)
Gübreleme Zamanı Gübre Cinsi kg gübre/dekar Dekardan Alınan Ürün (ton) 4-5                       5-6                     6+
Taban Gübre Verim 7.16.10 +20 (SO3)  veya 15.15.15  veya Verim 12.12.12 + 10 (SO3)  60 – 66                66 – 72             72 – 80 80 – 88                88 – 96            96 – 104 100 – 110            110 – 120         120 – 130
Ara Çapada MOR İNCİ AZOT ve Kalsiyum Nitrat ve  Potasyum Nitrat 26 (14) ve 28 (16) 30 (18) 10 – 12 12 – 15 15 – 18 15 – 18 18 – 20 20 – 25
Sulama c ÜRE ve Amonyum Sülfat  15 (9)                  16 (12)              18 (15) 15 (9)                  16 (12)              18 (15)

a: pH değeri 6,5’in altındaysa ve tohumluk üretiyorsanız kullanınız. Kullanmanız durumunda CAN miktarını her 10 kg kalsiyum nitrat için 5 kg azaltınız. b: Hafif bünyeli topraklarda (kumlu, milli) kullanınız. Kullanmanız durumunda CAN miktarını her 10 kg potasyum nitrat için 4 kg azaltınız. c: Yağmurlama sulama yapılan yörelerde potasyum nitrat; üre ve amonyum sülfat gübreleri ile karıştırılarak yağmurlama ile birlikte 3-5 defada verilebilir. d: Yağmurlama sulama ile azotlu gübre uygulanırsa üre ve amonyum sülfat miktarlarını sulama adedine bölerek uygulayınız. e: Parantez içindeki üst gübre miktarları tabandan 15.15.15 + 20 (SO3) + Zn veya 12.12.12 + 23 (SO3) + 10 OM kullanımında verilecek miktarlardır.

         KİRAZ-VİŞNE-ERİK-KAYISI-ŞEFTALİ-NEKTARİN

Toprak Özellikleri
İdeal pH Aralığı (İstenilen)  5.5 – 6.7
Toprak Bünyesi                          Kumlu–Tın, Milli-Tın, Tın
Diğer Özellikler                          Havalanma oranı yüksek,taban suyu yüksek olmayan ve organik maddece                                                              zengin toprakları sever.

 

Orta Bünyeli Topraklar (Potasyumsal Yetersiz Topraklar)
Gübreleme Zamanı Gübre Cinsi kg gübre/dekar Dekardan Alınan Ürün (ton) 4-5                       5-6                     6+
Taban Gübre  Verim 7.18.20 + 20 (SO3) veya 15.15.15  veya Verim 12.12.12 + 10 (SO3)  60 – 66                66 – 72             72 – 80 80 – 88                88 – 96            96 – 104 100 – 110            110 – 120         120 – 130
Ara Çapada %26 N CAN ve Kalsiyum Nitrat ve  Potasyum Nitrat  26 (14) ve 28 (16) 30 (18) 10 – 12 12 – 15 15 – 18 15 – 18 18 – 20 20 – 25
Sulama c MOR İNCİ AZOT ve Amonyum Sülfat  15 (9)                  16 (12)              18 (15) 15 (9)                  16 (12)              18 (15)

         ELMA-ARMUT-AYVA

Toprak Özellikleri
İdeal pH Aralığı (İstenilen)  5.5 – 6.7
Toprak Bünyesi                          Kumlu–Tın, Milli-Tın, Tın
Diğer Özellikler                          Havalanma oranı yüksek,taban suyu yüksek olmayan ve organik maddece                                                              zengin toprakları sever.

 

Orta Bünyeli Topraklar (Potasyumsal Yetersiz Topraklar)
Gübreleme Zamanı Gübre Cinsi kg gübre/dekar Dekardan Alınan Ürün (ton) 4-5                       5-6                     6+
Taban Gübre  Verim 7.18.20 + 20 (SO3) veya 15.15.15  veya Verim 12.12.12 + 10 (SO3)  60 – 66                66 – 72             72 – 80 80 – 88                88 – 96            96 – 104 100 – 110            110 – 120         120 – 130
Ara Çapada %26 N CAN ve Kalsiyum Nitrat  ve  Potasyum Nitrat  26 (14) ve 28 (16) 30 (18) 10 – 12 12 – 15 15 – 18 15 – 18 18 – 20 20 – 25
Sulama c MOR İNCİ AZOT ve Amonyum Sülfat  15 (9)                  16 (12)              18 (15) 15 (9)                  16 (12)              18 (15)

         FINDIK

Toprak Özellikleri
İdeal pH Aralığı (İstenilen)  5.5 – 6.7
Toprak Bünyesi                          Kumlu–Tın, Milli-Tın, Tın
Diğer Özellikler                          Havalanma oranı yüksek,taban suyu yüksek olmayan ve organik maddece zengin toprakları sever.

 

Orta Bünyeli Topraklar (Potasyumsal Yetersiz Topraklar)
Gübreleme Zamanı Gübre Cinsi kg gübre/dekar Dekardan Alınan Ürün (ton) 4-5                       5-6                     6+
Taban Gübre   Verim 7.18.20 + 20 (SO3) veya 15.15.15  veya Verim 12.12.12 + 10 (SO3)  60 – 66                66 – 72             72 – 80 80 – 88                88 – 96            96 – 104 100 – 110            110 – 120         120 – 130
Ara Çapada %26 N CAN ve Kalsiyum Nitrat  ve  Potasyum Nitrat  26 (14) ve 28 (16) 30 (18) 10 – 12 12 – 15 15 – 18 15 – 18 18 – 20 20 – 25
Sulama c MOR İNCİ AZOT ve Amonyum Sülfat  15 (9)                  16 (12)              18 (15) 15 (9)                  16 (12)              18 (15)

         CEVİZ

Toprak Özellikleri
İdeal pH Aralığı (İstenilen)  5.5 – 6.7
Toprak Bünyesi                          Kumlu–Tın, Milli-Tın, Tın
Diğer Özellikler                          Havalanma oranı yüksek,taban suyu yüksek olmayan ve organik maddece zengin toprakları sever.

 

Orta Bünyeli Topraklar (Potasyumsal Yetersiz Topraklar)
Gübreleme Zamanı Gübre Cinsi kg gübre/dekar Dekardan Alınan Ürün (ton) 4-5                       5-6                     6+
Taban Gübre  Verim 7.18.20 + 20 (SO3) veya 15.15.15  veya Verim 12.12.12 + 10 (SO3)  60 – 66                66 – 72             72 – 80 80 – 88                88 – 96            96 – 104 100 – 110            110 – 120         120 – 130
Ara Çapada %26 N CAN ve Kalsiyum Nitrat  ve  Potasyum Nitrat  26 (14) ve 28 (16) 30 (18) 10 – 12 12 – 15 15 – 18 15 – 18 18 – 20 20 – 25
Sulama   MOR İNCİ AZOT ve Amonyum Sülfat  15 (9)                  16 (12)              18 (15) 15 (9)                  16 (12)              18 (15)

         ÇİLEK

Toprak Özellikleri
İdeal pH Aralığı (İstenilen)  5.5 – 6.7
Toprak Bünyesi                          Kumlu–Tın, Milli-Tın, Tın
Diğer Özellikler                          Havalanma oranı yüksek,taban suyu yüksek olmayan ve organik maddece  zengin toprakları sever.

 

Orta Bünyeli Topraklar (Potasyumsal Yetersiz Topraklar)
Gübreleme Zamanı Gübre Cinsi kg gübre/dekar Dekardan Alınan Ürün (ton) 4-5                       5-6                     6+
Taban Gübre  Verim 7.18.20 + 20 (SO3) veya 15.15.15  veya Verim 12.12.12 + 10 (SO3)  60 – 66                66 – 72             72 – 80 80 – 88                88 – 96            96 – 104 100 – 110            110 – 120         120 – 130
Ara Çapada %26 N CAN ve Kalsiyum Nitrat  ve Potasyum Nitrat  26 (14) ve 28 (16) 30 (18) 10 – 12 12 – 15 15 – 18 15 – 18 18 – 20 20 – 25
Sulama  MOR İNCİ AZOT ve Amonyum Sülfat  15 (9)                  16 (12)              18 (15) 15 (9)                  16 (12)              18 (15)

a: pH değeri 6,5’in altındaysa ve tohumluk üretiyorsanız kullanınız. Kullanmanız durumunda CAN miktarını her 10 kg kalsiyum nitrat için 5 kg azaltınız. b: Hafif bünyeli topraklarda (kumlu, milli) kullanınız. Kullanmanız durumunda CAN miktarını her 10 kg potasyum nitrat için 4 kg azaltınız. c: Yağmurlama sulama yapılan yörelerde potasyum nitrat; üre ve amonyum sülfat gübreleri ile karıştırılarak yağmurlama ile birlikte 3-5 defada verilebilir. d: Yağmurlama sulama ile azotlu gübre uygulanırsa üre ve amonyum sülfat miktarlarını sulama adedine bölerek uygulayınız. e: Parantez içindeki üst gübre miktarları tabandan 15.15.15 + 20 (SO3) + Zn veya 12.12.12 + 23 (SO3) + 10 OM kullanımında verilecek miktarlardır.

        MUZ

Toprak Özellikleri
İdeal pH Aralığı (İstenilen)  5.5 – 6.7
Toprak Bünyesi                          Kumlu–Tın, Milli-Tın, Tın
Diğer Özellikler                          Havalanma oranı yüksek,taban suyu yüksek olmayan ve organik maddece                                                              zengin toprakları sever.

 

Orta Bünyeli Topraklar (Potasyumsal Yetersiz Topraklar)
Gübreleme Zamanı Gübre Cinsi kg gübre/dekar Dekardan Alınan Ürün (ton) 4-5                       5-6                     6+
Taban Gübre Verim 7.18.20 + 20 (SO3) veya 15.15.15  veya Verim 12.12.12 + 10 (SO3)  60 – 66                66 – 72             72 – 80 80 – 88                88 – 96            96 – 104 100 – 110            110 – 120         120 – 130
Ara Çapada %26 N CAN ve Kalsiyum Nitrat  ve Potasyum Nitrat  26 (14) ve 28 (16) 30 (18) 10 – 12 12 – 15 15 – 18 15 – 18 18 – 20 20 – 25
Sulama   MOR İNCİ AZOT ve Amonyum Sülfat  15 (9)                  16 (12)              18 (15) 15 (9)                  16 (12)              18 (15)

         ÇAY

Toprak Özellikleri
İdeal pH Aralığı (İstenilen)  5.5 – 6.7
Toprak Bünyesi                          Kumlu–Tın, Milli-Tın, Tın
Diğer Özellikler                          Havalanma oranı yüksek,taban suyu yüksek olmayan ve organik maddece zengin toprakları sever.

 

Orta Bünyeli Topraklar (Potasyumsal Yetersiz Topraklar)
Gübreleme Zamanı Gübre Cinsi

kg gübre/dekar Dekardan Alınan Ürün (ton)

       4-5                       5-6                     6+

Taban Gübre Verim 7.18.20 + 20 (SO3) veya 15.15.15  veya Verim 12.12.12 + 10 (SO3)  60 – 66                66 – 72             72 – 80 80 – 88                88 – 96            96 – 104 100 – 110            110 – 120         120 – 130
Ara Çapada %26 N CAN ve Kalsiyum Nitrat  ve Potasyum Nitrat  26 (14) ve 28 (16) 30 (18) 10 – 12 12 – 15 15 – 18 15 – 18 18 – 20 20 – 25
Sulama   MOR İNCİ AZOT veya Amonyum Sülfat  15 (9)                  16 (12)              18 (15) 15 (9)                  16 (12)              18 (15)

         SEBZELER

Toprak Özellikleri
İdeal pH Aralığı (İstenilen)  5.5 – 6.7
Toprak Bünyesi                          Kumlu–Tın, Milli-Tın, Tın
Diğer Özellikler                          Havalanma oranı yüksek,taban suyu yüksek olmayan ve organik maddece                                                              zengin toprakları sever.

 

Orta Bünyeli Topraklar (Potasyumsal Yetersiz Topraklar)
Gübreleme Zamanı Gübre Cinsi

kg gübre/dekar Dekardan Alınan Ürün (ton)

4-5                       5-6                     6+

Taban Gübre Verim 7.18.20 + 20 (SO3) veya 15.15.15  veya Verim 12.12.12 + 10 (SO3)  60 – 66                66 – 72             72 – 80 80 – 88                88 – 96            96 – 104 100 – 110            110 – 120         120 – 130
Ara Çapada MOR İNCİ AZOT ve Kalsiyum Nitrat  ve  Potasyum Nitrat  26 (14) ve 28 (16) 30 (18) 10 – 12 12 – 15 15 – 18 15 – 18 18 – 20 20 – 25
Sulama c ÜRE  ve Amonyum Sülfat  15 (9)                  16 (12)              18 (15) 15 (9)                  16 (12)              18 (15)

dünyada a çiçeği

  • ÜRETİM
  • Two

         DOMATES

Toprak Özellikleri
İdeal pH Aralığı (İstenilen)  5.5 – 6.7
Toprak Bünyesi                          Kumlu–Tın, Milli-Tın, Tın
Diğer Özellikler                          Havalanma oranı yüksek,taban suyu yüksek olmayan ve organik maddece zengin toprakları sever.

 

Orta Bünyeli Topraklar (Potasyumsal Yetersiz Topraklar)
Gübreleme Zamanı Gübre Cinsi

kg gübre/dekar Dekardan Alınan Ürün (ton)

4-5                       5-6                     6+

Taban Gübre Verim 7.18.20 + 20 (SO3) veya 15.15.15  veya Verim 12.12.12 + 10 (SO3)  60 – 66                66 – 72             72 – 80 80 – 88                88 – 96            96 – 104 100 – 110            110 – 120         120 – 130
Ara Çapada %26 N CAN ve Kalsiyum Nitrat  ve  Potasyum Nitrat  26 (14) ve 28 (16) 30 (18) 10 – 12 12 – 15 15 – 18 15 – 18 18 – 20 20 – 25
Sulama  MOR İNCİ AZOT  ve Amonyum Sülfat  15 (9)                  16 (12)              18 (15) 15 (9)                  16 (12)              18 (15)

a: pH değeri 6,5’in altındaysa ve tohumluk üretiyorsanız kullanınız. Kullanmanız durumunda CAN miktarını her 10 kg kalsiyum nitrat için 5 kg azaltınız. b: Hafif bünyeli topraklarda (kumlu, milli) kullanınız. Kullanmanız durumunda CAN miktarını her 10 kg potasyum nitrat için 4 kg azaltınız. c: Yağmurlama sulama yapılan yörelerde potasyum nitrat; üre ve amonyum sülfat gübreleri ile karıştırılarak yağmurlama ile birlikte 3-5 defada verilebilir. d: Yağmurlama sulama ile azotlu gübre uygulanırsa üre ve amonyum sülfat miktarlarını sulama adedine bölerek uygulayınız. e: Parantez içindeki üst gübre miktarları tabandan 15.15.15 + 20 (SO3) + Zn veya 12.12.12 + 23 (SO3) + 10 OM kullanımında verilecek miktarlardır.

         SALATALIK

Toprak Özellikleri
İdeal pH Aralığı (İstenilen)  5.5 – 6.7
Toprak Bünyesi                          Kumlu–Tın, Milli-Tın, Tın
Diğer Özellikler                          Havalanma oranı yüksek,taban suyu yüksek olmayan ve organik maddece zengin toprakları sever.

 

Orta Bünyeli Topraklar (Potasyumsal Yetersiz Topraklar)
Gübreleme Zamanı Gübre Cinsi

kg gübre/dekar Dekardan Alınan Ürün (ton)

4-5                       5-6                     6+

Taban Gübre Verim 7.18.20 + 20 (SO3) veya 15.15.15  veya Verim 12.12.12 + 10 (SO3)  60 – 66                66 – 72             72 – 80 80 – 88                88 – 96            96 – 104 100 – 110            110 – 120         120 – 130
Ara Çapada MOR İNCİ AZOT ve Kalsiyum Nitrat  ve  Potasyum Nitrat  26 (14) ve 28 (16) 30 (18) 10 – 12 12 – 15 15 – 18 15 – 18 18 – 20 20 – 25
Sulama c ÜRE  ve Amonyum Sülfat  15 (9)                  16 (12)              18 (15) 15 (9)                  16 (12)              18 (15)

         BİBER

Toprak Özellikleri
İdeal pH Aralığı (İstenilen)  5.5 – 6.7
Toprak Bünyesi                          Kumlu–Tın, Milli-Tın, Tın
Diğer Özellikler                          Havalanma oranı yüksek,taban suyu yüksek olmayan ve organik maddece zengin toprakları sever.

 

Orta Bünyeli Topraklar (Potasyumsal Yetersiz Topraklar)
Gübreleme Zamanı Gübre Cinsi

kg gübre/dekar Dekardan Alınan Ürün (ton)

4-5                       5-6                     6+

Taban Gübre Verim 7.18.20 + 20 (SO3) veya 15.15.15  veya Verim 12.12.12 + 10 (SO3)  60 – 66                66 – 72             72 – 80 80 – 88                88 – 96            96 – 104 100 – 110            110 – 120         120 – 130
Ara Çapada MOR İNCİ AZOT ve Kalsiyum Nitrat  ve  Potasyum Nitrat  26 (14) ve 28 (16) 30 (18) 10 – 12 12 – 15 15 – 18 15 – 18 18 – 20 20 – 25
Sulama c ÜRE ve Amonyum Sülfat  15 (9)                  16 (12)              18 (15) 15 (9)                  16 (12)              18 (15)

a: pH değeri 6,5’in altındaysa ve tohumluk üretiyorsanız kullanınız. Kullanmanız durumunda CAN miktarını her 10 kg kalsiyum nitrat için 5 kg azaltınız. b: Hafif bünyeli topraklarda (kumlu, milli) kullanınız. Kullanmanız durumunda CAN miktarını her 10 kg potasyum nitrat için 4 kg azaltınız. c: Yağmurlama sulama yapılan yörelerde potasyum nitrat; üre ve amonyum sülfat gübreleri ile karıştırılarak yağmurlama ile birlikte 3-5 defada verilebilir. d: Yağmurlama sulama ile azotlu gübre uygulanırsa üre ve amonyum sülfat miktarlarını sulama adedine bölerek uygulayınız. e: Parantez içindeki üst gübre miktarları tabandan 15.15.15 + 20 (SO3) + Zn veya 12.12.12 + 23 (SO3) + 10 OM kullanımında verilecek miktarlardır.

         KAVUN-KARPUZ

Toprak Özellikleri
İdeal pH Aralığı (İstenilen)  5.5 – 6.7
Toprak Bünyesi                          Kumlu–Tın, Milli-Tın, Tın
Diğer Özellikler                          Havalanma oranı yüksek,taban suyu yüksek olmayan ve organik maddece zengin toprakları sever.

 

Orta Bünyeli Topraklar (Potasyumsal Yetersiz Topraklar)
Gübreleme Zamanı Gübre Cinsi

kg gübre/dekar Dekardan Alınan Ürün (ton)

4-5                       5-6                     6+

Taban Gübre Verim 7.18.20 + 20 (SO3) veya 15.15.15  veya Verim 12.12.12 + 10 (SO3)  60 – 66                66 – 72             72 – 80 80 – 88                88 – 96            96 – 104 100 – 110            110 – 120         120 – 130
Ara Çapada MOR İNCİ AZOT ve Kalsiyum Nitrat  ve  Potasyum Nitrat  26 (14) ve 28 (16) 30 (18) 10 – 12 12 – 15 15 – 18 15 – 18 18 – 20 20 – 25
Sulama c ÜRE  ve Amonyum Sülfat  15 (9)                  16 (12)              18 (15) 15 (9)                  16 (12)              18 (15)

a: pH değeri 6,5’in altındaysa ve tohumluk üretiyorsanız kullanınız. Kullanmanız durumunda CAN miktarını her 10 kg kalsiyum nitrat için 5 kg azaltınız. b: Hafif bünyeli topraklarda (kumlu, milli) kullanınız. Kullanmanız durumunda CAN miktarını her 10 kg potasyum nitrat için 4 kg azaltınız. c: Yağmurlama sulama yapılan yörelerde potasyum nitrat; üre ve amonyum sülfat gübreleri ile karıştırılarak yağmurlama ile birlikte 3-5 defada verilebilir. d: Yağmurlama sulama ile azotlu gübre uygulanırsa üre ve amonyum sülfat miktarlarını sulama adedine bölerek uygulayınız. e: Parantez içindeki üst gübre miktarları tabandan 15.15.15 + 20 (SO3) + Zn veya 12.12.12 + 23 (SO3) + 10 OM kullanımında verilecek miktarlardır.

         SOĞAN

Toprak Özellikleri
İdeal pH Aralığı (İstenilen)  5.5 – 6.7
Toprak Bünyesi                          Kumlu–Tın, Milli-Tın, Tın
Diğer Özellikler                          Havalanma oranı yüksek,taban suyu yüksek olmayan ve organik maddece                                                              zengin toprakları sever.

 

Orta Bünyeli Topraklar (Potasyumsal Yetersiz Topraklar)
Gübreleme Zamanı Gübre Cinsi

kg gübre/dekar Dekardan Alınan Ürün (ton)

4-5                       5-6                     6+

Taban Gübre Verim 7.18.20 + 20 (SO3) veya 15.15.15  veya Verim 12.12.12 + 10 (SO3)  60 – 66                66 – 72             72 – 80 80 – 88                88 – 96            96 – 104 100 – 110            110 – 120         120 – 130
Ara Çapada %26 N CAN ve Kalsiyum Nitrat  ve  Potasyum Nitrat  26 (14) ve 28 (16) 30 (18) 10 – 12 12 – 15 15 – 18 15 – 18 18 – 20 20 – 25
Sulama c ÜRE  ve Amonyum Sülfat  15 (9)                  16 (12)              18 (15) 15 (9)                  16 (12)              18 (15)

         SARIMSAK

Toprak Özellikleri
İdeal pH Aralığı (İstenilen)  5.5 – 6.7
Toprak Bünyesi                          Kumlu–Tın, Milli-Tın, Tın
Diğer Özellikler                          Havalanma oranı yüksek,taban suyu yüksek olmayan ve organik maddece zengin toprakları sever.

 

Orta Bünyeli Topraklar (Potasyumsal Yetersiz Topraklar)
Gübreleme Zamanı Gübre Cinsi 600 – 800 800 – 1000 1000+
Taban Gübre Verim 7.18.20 + 20 (SO3) veya 15.15.15  veya Verim 12.12.12 + 10 (SO3)  30
38
22
15
22
10
35
44
26
18
26
12
40
50
30
20
30
15
Ara Çapada MOR İNCİ AZOT
veya
%26 N CAN
14
12
18
15
22
18
Üst Gübre Amonyum Sülfat
veya
%26 N CAN
veya
MOR İNCİ AZOT
12
10
8.0
14
12
9.0
16
14
10

         PATATES

Toprak Özellikleri
İdeal pH Aralığı (İstenilen)  5.5 – 6.7
Toprak Bünyesi                          Kumlu–Tın, Milli-Tın, Tın
Diğer Özellikler                          Havalanma oranı yüksek,taban suyu yüksek olmayan ve organik maddece zengin toprakları sever.

 

Orta Bünyeli Topraklar (Potasyumsal Yetersiz Topraklar)
Gübreleme Zamanı Gübre Cinsi kg gübre/dekar Dekardan Alınan Ürün (ton) 4-5                       5-6                     6+
Taban Gübre Verim 7.18.20 + 20 (SO3) veya 15.15.15  veya Verim 12.12.12 + 10 (SO3)  60 – 66                66 – 72             72 – 80 80 – 88                88 – 96            96 – 104 100 – 110            110 – 120         120 – 130
Ara Çapada MOR İNCİ AZOT ve Kalsiyum Nitrat  ve  Potasyum Nitrat  26 (14) ve 28 (16) 30 (18) 10 – 12 12 – 15 15 – 18 15 – 18 18 – 20 20 – 25
Sulama c ÜRE  ve Amonyum Sülfat  15 (9)                  16 (12)              18 (15) 15 (9)                  16 (12)              18 (15)