TOPRAK’TA AZOT EKSİKLİĞİ

 

(N2) gazının topraktaki organik maddeler veya nitrat (NO3-) ve amonyum (NH4+) gibi inorganik formlarından alınır. Eksik azot, bitkilerin büyüme ve gelişme hızını yavaşlatabilir ve ürün verimini azaltabilir.

Azot eksikliği, toprakta azotun az olması veya bitkilerin azotu emebilme yeteneğinin azalması nedeniyle ortaya çıkabilir. Toprakta azot eksikliği, toprak pH’sı, topraktaki organik madde miktarı ve topraktaki diğer mineraller gibi faktörler tarafından etkilenebilir.

Bitkilerin azot eksikliğini gösteren belirtiler, genellikle yeşil renkteki yaprakların sararması, yaprakların düşmesi ve bitkinin büyüme hızının yavaşlamasıdır. Azot eksikliğini gidermek için, toprağa azot içeren gübreler eklenebilir veya bitkilere azot içeren çözeltiler uygulanabilir. Ancak, azot eksikliğini önleme ve azaltma için, toprakta azotun doğal olarak döngüsünün sağlanması ve topraktaki organik madde miktarının artırılması önemlidir.
MOR İNCİ VE YAVAŞ SALINIMLI GÜBRE NİN FARKI
Yavaş salınımlı gübre, tarım alanlarında toprağa uygulanan bir  gübre türüdür. Bu tür gübreler, toprağa uygulandıktan sonra toprağın su ve nem düzeyine göre yavaş yavaş salınır ve bitkilere besin maddesi olarak verilir. Yavaş salınımlı gübreler, toprağın fiziksel yapısını bozmadan toprağa karışır ve bitkilere uzun süreli besin sağlar. ”Yavaş salınımlı gübreler, bitkilerin büyüme ve gelişme süreçlerinde düzenli bir şekilde besin sağlarken, bitkilere ani ve fazla miktarda gübre verilmesini önler. Bu nedenle yavaş salınımlı gübreler, tarım alanlarında verimliliği artırmak için kullanılan önemli bir araçtır” olarak nitelendirilir. Ancak toprakdaki bakteriler bu gübrelerin kaplamalarına ve azot a saldırarak bu verimini düşürmek suretiyle savaşır.
MOR İNCİ inci bu sözkonusu dahi olamaz çünkü MORİNCİ ye Toprakdaki bakteriler yaklaşamaz böylece bitkiyi büyüme süreci boyunca besler ve toprakta ve su da kirliliğe izin vermez.