Afrika için, Satış çerçeve sözleşmesi

Milli ürünlerimizi Afrika'da yaygınlaştırmak için sözleşme yapıldı. Bu kapsam da kompost ile  ürettiğimiz organomineral ürünlerimiz,Klorsuz suda tamamen eriyebilir NPK damla sulama gübrelerimiz, Hayvansal menşeli yüksek organik karbon içerikli sıvı aminoasit ürünlerimiz sözleşme içerisinde yer almaktadır. Ürünler 2022 yılı ilk çeyrek üretim planlamasına alınmış olup, Afrika pazarında yerini alacaktır.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM TEKNİKLERİ

  SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM NEDİR? Tarım, gıda zincirinin birincil üretim olarak tanımladığımız başlangıç noktasıdır. Sürdürülebilir Tarım, yeterli ve kaliteli gıda maddesinin uygun maliyetlerde üretimi, tarım yapılan arazinin, çiftçilerin, çevrenin ve doğal tarım kaynaklarının korunmasını geliştirecek sistem ve uygulamaları içerir. Sürdürülebilir tarım tek bir şekilde yapılmaz. Bugüne kadar farklı şekillerde farklı uygulamalar (organik tarım, iyi tarım uygulamaları) sürdürülebilirlik çatısı altında toplanmıştır. Sürdürülebilir Tarımın Amaçları; Bir...