SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM TEKNİKLERİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM TEKNİKLERİ

 

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM NEDİR?

Tarım, gıda zincirinin birincil üretim olarak tanımladığımız başlangıç noktasıdır. Sürdürülebilir Tarım, yeterli ve kaliteli gıda maddesinin uygun maliyetlerde üretimi, tarım yapılan arazinin, çiftçilerin, çevrenin ve doğal tarım kaynaklarının korunmasını geliştirecek sistem ve uygulamaları içerir. Sürdürülebilir tarım tek bir şekilde yapılmaz.
Bugüne kadar farklı şekillerde farklı uygulamalar (organik tarım, iyi tarım uygulamaları) sürdürülebilirlik çatısı altında toplanmıştır.
Sürdürülebilir Tarımın Amaçları; Bir yandan tarımda verimliliği korurken diğer yandan da çevreye verilen zararı azaltarak, kısa ve uzun dönemde ekonomiyi canlı tutmak, tarımla uğraşanların yaşam kalitesini yükseltmek ve bu amaçla uygulamaları geliştirmektir. Aslında endüstriyel tarımın yarattığı sorunları çözebilmek için ortaya atılmış
çözüm önerilerinin altında toplandığı bir başlık olarak düşünülebilir.

ORGANİK TARIM NEDİR?
Tarımsal ilaç, suni gübre, hormon, antibiyotik ve zararlı gıda katkı maddeleri gibi uygulamaları yasaklayan, üretimden tüketime her aşaması kontrollü, doğal kaynakları en iyi şekilde kullanarak sağlıklı tarımsal ürünler üretilmesini sağlayan bir tarım sistemidir.
Organik Tarım Amacı?
Organik tarımın amacı; toprak, su ve havayı kirletmeden, insan, hayvan, bitki ve çevre sağlığını koruyarak sürdürülebilir üretim yapmaktır. Böylece, daha sağlıklı ve güvenilir gıdalar üretilirken; toprak, su, hava gibi yaşam için esas olan unsurları da kirletmeden yıllar boyunca korumak mümkün olacaktır.

İYİ TARIM UYGULAMALARI NEDİR?
Çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması,
doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile güvenilir ürün arzının sağlanması amacıyla yapılan bir tarımsal üretim biçimidir.

 İyi Tarım uygulamalarını Amacı?

  • Zirai ilaç kullanımını en aza indirerek, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması,
  • Gıda güveliğinin sağlanarak, tüketicinin satın alacağı ürünlere karşı güvenin artırılması,
  • Üretimde tutulacak kayıtlarla, tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirliğin sağlanması,
  • Doğal kaynakların korunması amaçlanmıştır.

 SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMIN FAYDALARI NELERDİR?

  • Sağlıklı ve besin kalitesi yüksek ürün elde etmek,
  • Doğaya zarar vermemek şartıyla gelecek nesilleri korumak,
  • Kimyasal maddelerin zararlarının insan, çevre ve hayvanlar üzerinde oluşturduğu olumsuz etkilerden korunmak,
  • Üretim masraflarını düşürmek,
  • Tarımda çalışan insanların sağlığını korumak.

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir