Yavaş Salınımlı Mor İnci

Yavaş Salınımlı Mor İnci

 MOR İNCİ (DICYANDIAMIDE) Nedir?

Topraktan kaynaklanan olumsuz etkilerin önlenmesi için bazı teknolojiler geliştirilmiştir. Mor İnci bu teknolojilerin arasında yer alır. Yapılan sulamalara bağlı olarak bitki besin elementleri alınabilir hale geldiği için yavaş salınımlı olarak adlandırılırlar. Diğer bir ifadeyle, bitkinin büyümesine ve mevsime bağlı olarak yapılan sulama ile bitki besin elementleri serbest bırakıldığı için yavaş salınımlı gübreler olarak tanımlanmıştır.

Topraktan kaynaklanan olumsuz etkiler: Besin elementleri gübre olarak toprağa uygulandığı zaman toprakta olumlu ya da olumsuz birçok reaksiyon gerçekleşmektedir. Mineral gübrelerden özellikle azotlu gübrelerin kullanıldığı çok yağışlı ve aşırı sulama yapılan bölgelerde, toprağın hafif bünyeli (kumlu-tınlı) olmasına bağlı olarak toprakta nitrat azotu yıkanması meydana gelmektedir. Bunun yanında amonyum formunda olan azotlu gübreler topraktaki mikroorganizmaların etkisi ile amonyum nitrata çevrilebilmekte veya nitrat azotunun azot gazlarına dönüşmesi sureti ile azot kaybı meydana gelmektedir. Benzer durum üre gübresinde de görülmektedir. Azot yine bakteriler tarafından bitkilerin alabileceği amonyum formuna dönüşürken amonyak gazı halinde azot kaybı meydana gelmektedir. Fosfor ve potasyum gibi diğer elementlerde her ne kadar yıkanma kayıpları meydana gelmese de, bu bitki besin maddeleri toprakta kireç ve kil mineralleri tarafından bağlanarak (fiksasyon) alımı zor maddeler haline gelirler.

Mor İnci Nerede Kullanılır?

Mor İnci, tek yıllık ve çok yıllık bitkilerde azot kaynağı olarak kullanılır. Açık alan bitkilerinin yanı sıra, seralarda, endüstri bitkilerinde, sert ve yumuşak çekirdekli meyvelerde, yumrulu bitkilerde, park süs bitkileri ve çim alanlarında topraktan ve üst gübresi olarak güvenle kullanılabilir.

Mor İnci Avantajları Nelerdir?

Mor İnci gübresi, toprakta azotu uzun sure muhafaza ederek verimli ve kaliteli ürün elde edilmesini sağlar. Azotun daha verimli kullanılmasını sağlayarak gübreleme maliyetlerini azaltır. Toprak işlemeden tarım yapılan alanlarda toprak yüzeyinde kalarak, topraktaki azot kaybını en düşük düzeyde tutar ve maliyet avantajı da sağlamış olur. Hem ekonomiye hem de çevreye önemli katkıda bulunur.

Gübrenin Faydaları Nelerdir?

Bu tip gübrelerde besin elementleri zamanla serbest hale geçer ve besin elementleri serbest kaldıkça toprak çözeltisinin içeriğini değiştirir.  Toprak çözeltisinde besin elementlerinin yeterli miktarlarda bulunması ve alınabilir olması bitki gelişimi için hayati öneme sahiptir.  Yavaş salınımlı gübrelerin faydaları:

  • Besin elementi kayıplarının az olmasını sağlar.
  • Kimyasal gübrelerin tohumlar üzerindeki toksitlenmesini önler.
  • Zararlı gazların atmosfere salınımını azaltır.
  • Gübrelerle temas ve solunumdan kaynaklanan insan sağlığı üzerinde zararı yoktur.
  • Toprak kalitesinin yükseltir ve gübre kullanım özelliklerin iyileştirilmesini sağlar.

gibi pek çok avantajları vardır.

Özellikle saksıda bitki yetiştiriciliğinde Yavaş salınımlı gübrelerin önemli olduğu vurgulanmaktadır. Çünkü saksıda sınırlı bir hacme sahip ortamlarda bitkiler yetiştirildiğinden ve bu ortamlar sınırlı besin elementine ve düşük su tutma kapasitesine sahip olduğundan bu ortamlarda yetiştirilen bitkiler sık sık sulanmalı ve gübrelenmelidir. Bu durum ise besin elementlerinde kayıplara neden olabilir. Ayrıca saksıda yetiştirilen bitkilerin gelişmesi ve büyümesi için ihtiyaç duydukları besin elementi büyük farklılıklar göstermektedir. Bu yüzden minimum besin elementi kaybı ile birlikte yüksek kaliteli saksı yetiştiriciliğinde zorluklar bulunmaktadır.

 

Ürün Detayları Buradan Ulaşabilirsiniz.

Bu gönderiyi paylaş

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir